International
mas-wrestling
federation
Facebook page
English
Russian

Guzhenov Azat

Guzhenov Azat
Guzhenov Azat
Year of birth: 1993

Turkmenistan
Federation:
Turkmenistan

Turkmenistan
Country:
Turkmenistan

Back to the list